Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Wznowienie posiedzenia LXXV Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowienie LXXV posiedzenia Sesji Rady Miasta Milanówka, odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka, przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na pracowników Urzędu Miasta Milanówka271.42 KB 

pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego remontu drogi przy ul. Piotra Wysockiego w Milanówku438.83 KB

pdfUchwała w sprawie:  rozpatrzenia wniosku dotyczącego złego stanu technicznego budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka345.27 KB

pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego przebudowy torowiska WKD428.81 KB 

pdfUchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta853.71 KB

pdf Autopoprawka z dnia 28.11.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 2022 roku126.02 KB 

pdfAutopoprawka z dnia 25.11.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2022-2040127.26 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.75 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok217.82 KB 

pdfUchwała w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, nie stanowiących jej wyłącznej wartości.46.85 KB

pdfUchwała w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców185.86 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 63/4, 63/6 i 63/9 z obrębu 07-05, położone w Milanówku przy ul. Gołębiej, w trybie bezprzetargowym346.2 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 67/7 obręb 05-16, położoną w Milanówku przy ul. Kochanowskiego345.17 KB

pdfUchwała w sprawie Karty Zielonego Milanówka949.91 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok174.64 KB

 

Posiedzenie Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności - grafika

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00, w trybie on-line na platformie ZOOM.

LXXV Sesja Rady Miasta Milanówka  - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

LXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie on-line, na platformie ZOOM.

pdfAutopoprawka projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040232.84 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.37 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu na 2022 rok212.94 KB

pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku o interwencję w sprawie agresywnego psa rasy amstaff182.19 KB 

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na Urząd Miasta Milanówka dot. wypłaty dodatku węglowego264.65 KB 

pdfUchwała w sprawie: ustalenia kierunków działania organu wykonawczego219.25 KB 

pdfAutopoprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego173.99 KB 

pdfUchwała w sprawie: ustalenia kierunków działania organu wykonawczego175.57 KB 

pdfUchwała w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2022 r. sygn. akt V SA/Wa 4731/21728.14 KB.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 16 w Milanówku na działalność Centrum Usług Społecznych w Milanówku na okres dłuższy niż 3 lata158.27 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na  przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki na realizację  zadania publicznego pod nazwą Senior+ oraz realizację tego zadania wspólnie z organizacją pozarządową153.82 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę ewidencyjną nr 67/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej, działki ewidencyjne nr 50/2 i 50/5 z obrębu 06-07, położonych w Milanówku przy ul. Rososzańskiej oraz działkę ewidencyjną nr 67/8 z obrębu 06-07, położoną w Milanówku przy ul. Polnej351.15 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 66/19, 66/20, 66/22, 56/5, 56/9, 65/13 obręb 07-06, położonych w Milanówku pomiędzy ul. Łąkową i Średnią345.99 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 83/71, 112, 67/1, 149, 162 z obrębu 05-03, położonych w Milanówku, w trybie bezprzetargowym345.21 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/7, 127/2 obręb 05-16, położonych w Milanówku przy ul. Kochanowskiego345.34 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/1 obręb 07-07, położoną w Milanówku przy ul. Na Uboczu345 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 36/2 i 50 obręb 07-06, położonych w Milanówku przy ul. Bogny Sokorskiej346.16 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 obręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej345.38 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej345.2 KB 

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok143.58 KB 

pdfUchwała w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023103.62 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 135, 63/1 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej346.14 KB 

pdfUchwała zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym214.42 KB

LXXIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

BIP