Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

pdfUchwała w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Milanówka127.41 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.241.54 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036131.1 KB 

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok225.67 KB 

pdfUchwała w sprawie: utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”166.2 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” 180.46 KB

pdfUchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 181.29 KB

pdfUchwała w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka.240.47 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położoną w Milanówku przy ul. Łąkowej162.2 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/2 w obrębie 05-15, położonej przy ul. Krakowskiej w Milanówku161.44 KB

pdfUchwała w sprawie: zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa145.59 KB 

pdfUchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka10.62 MB

XLI Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/4 z obrębu 07-07 przy ul. Na Uboczu w Milanówku138.53 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Lasockiego w Milanówku184.07 KB

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2” 192.18 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok142.65 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Milanówku przy ul. Kościuszki 35 z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych pn. centrum mieszkalno-opiekuńcze oraz na działalność Milanowskiego Centrum Usług Społecznych (powstałego z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku) 187.29 KB

pdfUchwała w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek371.68 KB

pdfUchwała w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek 222.11 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. 236.48 KB

pdfUchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”274.58 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”249.93 KB

 

 

XL Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XL Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Wznowienie posiedzenia XXXIX Sesji Rady Miasta  - grafika

Uprzejmie informuję, że wznowienie posiedzenia XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, odbędzie się w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród. w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00.

XXXIX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka zwołanej na wniosek radnych zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, która odbędzie się on-line w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00

pdfAutopoprawka nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021149.68 KB

pdfAutopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036216.96 KB

pdfUchwała budżetowa na rok 2021147.42 KB 

pdfUchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036199.77 KB

 

 

pdf Uchwała w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek 141.53 KB

pdfUchwała w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021133.18 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok163.12 KB 

pdfUchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego124.82 KB 

pdfAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok222.11 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok152.55 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 230/XXVI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej241.32 KB  

pdfUchwała w sprawie: ponownego przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi …... na uchwałę Rady Milanówka nr 146/XII/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka i odpowiedzią na skargę187.44 KB

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych"172.85 KB

 

XXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

BIP