Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu przedmiotowe»  Budżet Miasta»  Sprawozdania budżetowe

Deklaracje śmieciowe - ważne informacje

W związku z obowiązkiem składania do 31 maja br. Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwracamy się do Państwa z prośbą o dołączanie kopii dotychczas posiadanej umowy za wywóz odpadów z ostatniego roku. Nie jest to jednak warunek konieczny – Deklaracje są przyjmowane również bez potrzeby okazania umowy za miniony rok. Pozyskane tą drogą informacje posłużą jedynie do celów statystycznych.

W Deklaracji należy zaznaczyć również, czy na danej nieruchomości znajduje się kompostownik.
Dane te potrzebne są gminie do sprawozdań, w których musimy wykazać czy osiągamy jako Gmina poziomy redukcji bioodpadów trafiających na składowiska odpadów. Do osiągania tych poziomów zobowiązują nas zapisy dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1991r. w sprawie składowania odpadów (Dz. u UE 182 z 16.7.1999r., str. 1), które to nakładają na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek opracowania krajowych strategii ograniczania składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji.

Polska transponowała powyższe cele dyrektywy w drodze przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, zgodnie z przepisem art. 16a  niniejszej ustawy.

Przypominamy, że wzór Deklaracji można pobrać w Punktach Obsługi Interesanta oraz na stronie: www.milanowek.pl Ponadto egzemplarz dokumentu został dołączony do „Biuletynu Miasta Milanówka” nr 2/2013.


Wersja do druku